งานบริการผู้ป่วย

กลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์เปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ที่ชั้น 1 อาคารรัชมงคล โดยเปิดให้บริการทุกวันราชการ ช่วงเวลา 9-12 น. 

รวมถึงให้บริการรับปรึกษาโรคฉุกเฉินด้านประสาทศัลยศาสตร์จากห้องฉุกเฉิน ชั้น 1 อาคารรัชมงคล โดยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตารางออกตรวจประสาทศัลยแพทย์ ในเวลาราชการ

ตารางออกตรวจประสาทศัลยแพทย์ นอกเวลาราชการ

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: